Video
  • 1
  • 06/07/2017
Những đứa trẻ được tìm thấy khi được thú hoang nuôi dưỡng phải rất khó khăn để thích nghi lại cuộc sống con người...