Novaland đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 3.650 tỷ đồng, tăng 8%

Novaland đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 3.650 tỷ đồng, tăng 8%

Sáng 05/06, Tập đoàn Novaland tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020, các cổ đông đã thông qua nhiều kế hoạch kinh doanh quan trọng trong năm. Trong đó, đáng chú ý là kế hoạch kinh doanh với 8.000 sản phẩm đầu ra, tổng doanh thu dự kiến 14.877 tỷ đồng, kế hoạch huy động vốn quốc tế, bổ sung ngành nghề kinh doanh mới.
Tin mới
Tin mới