Tập đoàn của ông Đặng Thành Tâm hợp tác cùng Microsoft và Bithumb Holdings

Tập đoàn của ông Đặng Thành Tâm hợp tác cùng Microsoft và Bithumb Holdings

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn Thông Sài Gòn (SAIGONTEL), thành viên Tập Đoàn Đầu Tư Sài Gòn tài trợ lập quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội cho các địa phương và tiến tới ứng dụng công nghệ trong đầu tư, phát triển bất động sản công nghiệp – đô thị - dịch vụ.
Tin mới
Tin mới