Video
  • 1
  • 29/05/2019
Video ghi lại hình ảnh tài xế xe tải may mắn thoát nạn sau khi phanh gấp để tránh chiếc xe phía trước.
Theo CK/PLXH