Mối nguy hại từ những 'nhóm kín' Facebook

Mối nguy hại từ những 'nhóm kín' Facebook

Những nhóm kín trên Facebook được người dùng có cùng sở thích, nghề nghiệp hay mục tiêu lập ra để trò chuyện, giao lưu, học hỏi… Tuy nhiên, các nhóm này không ít lần xâm phạm quyền riêng tư, xúc phạm danh dự người khác mà khó có thể quản lý được.
Tin mới
Tin mới